W 2013 roku w odpowiedzi na zaproszenie małżeństw z Domowego Kościoła Archidiecezji Poznańskiej w  naszej parafii zawiązał się  pierwszy krąg Domowego Kościoła.

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie.

Ruch ten zwraca szczególną uwagę na  dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem czyli na duchowość małżeńską.  Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół, jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie, powstał z inicjatywy jego Założyciela, Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987).

Członkami DK mogą być pary połączone sakramentem małżeństwa, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną dla nich formację.

Zadaniami DK, wynikającymi z przynależności do Ruchu Światło-Życie są:

 • kształtowanie swoich członków w duchu formuły jedności "Światło-Życie",
 • doprowadzenie ich do przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela,
 • pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu Kościoła lokalnego,
 • budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich,
 • służba na rzecz moralnej odnowy Narodu.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne - zobowiązania (dary):

 • codzienna modlitwa osobista,
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
 • uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się do Boga i realizowana jest pełnia duchowości małżeńskiej.  

Podstawową strukturą jest krąg. Tworzy go 4-7 małżeństw pragnących wzajemnie się wspomagać w dążeniu do budowania w swoich rodzinach Domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Za krąg w danym roku formacyjnym odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską.

Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza, pełniącego funkcję doradcy duchowego. Jest nim w naszej parafii ksiądz proboszcz Krzysztof Sobkowiak.

Kręgi rodzin pracują w cyklach rocznych. Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie.

Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:

dzielenia się życiem (wydarzeniami, radościami, troskami itp.) podczas symbolicznego posiłku,

 • modlitwy - dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; krótka modlitwa spontaniczna, tajemnica różańca,
 • formacji - dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego oraz omówienie nowego tematu.

Spotkanie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Jego istotnym punktem jest dzielenie się realizacją zobowiązań, które decydują o rozwoju duchowym poszczególnych małżeństw,  jak i całego kręgu. Część tę na każdym spotkaniu prowadzi para animatorska. Całe spotkanie może być przeplatane śpiewem pieśni (piosenek) o treści dobranej do tematu spotkania lub okresu liturgicznego.

Krąg istniejący w naszej parafii tworzy 6 małżeństw z Czarnkowa i okolic. Pierwsze dwa lata istnienia kręgu, to tzw. okres pilotażu. Parą animatorską byli Roma i Piotr Tyma z Golęczewa, którzy przynależą do rejonu Domowego Kościoła Podolany-Rokietnica. Po zakończeniu okresu pilotażu członkowie kręgu czarnkowskiego zostali oficjalnie przyjęci również do tego rejonu. Miało to miejsce 14.06.2015r. podczas Mszy świętej kończącej miniony rok formacyjny w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia na Podolanach.

Więcej zdjęć z zakończenia roku formacyjnego 2014/2015 na Podolanach:

galeria na stronie oazy Światło-Życie w Poznaniu>>

Wszystkie pary, które pragną się uświęcać w swoich małżeństwach serdecznie zapraszamy do formacji w Domowym Kościele i do tworzenia kolejnych kręgów.

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

Intencja Żywego Różańca na lipiec:

Módlmy się w int. wypoczywających na wakacjach o bliskość z Bogiem oraz za pielgrzymów Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie