Ks. Rafał Gromadecki

Serdecznie dziękujemy ks. Rafałowi Gromadeckiemu za dwa lata posługi w naszej parafii. Niech Pan Bóg błogosławi mu w pracy na nowej parafii w Śmiglu.

Msza św. pożegnalna – 5 września o godz. 12.30, po niej poczęstunek w ogrodach proboszczowskich. Tradycyjnie składka ze Mszy św. pożegnalnej będzie przeznaczona dla odchodzącego księdza.

Program Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego w naszej parafii, w dniach 1-2 września 2021r.

Święta Rodzina

Serdecznie zapraszamy do udziału, w dniach 29-31 sierpnia 2021r.  w rekolekcjach  "Ze Świętą Rodziną z Nazaretu", które wygłosi ks. Tadeusz Bachorz.

Ks. Marcin Gawarzewski
„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ef 5,20)
Dziękujemy Ks. Marcinowi Gawarzewskiemu za dwa lata posługi w naszej parafii, życzymy wielu łask Bożych w dalszej posłudze.
 
 

W niedzielę, kiedy nasza Parafia wita nowego proboszcza i nowego wikariusza, Chrystus daje nam Słowo o Jego Obecności pośród nas. To zapewnienie, że On jest źródłem życia, On daje prawdziwe nasycenie i wypełnienie pragnień człowieczego serca. To bardzo ważne dla nas, abyśmy w naszej wierze nie zatrzymywali się na ludzkim wymiarze Kościoła, ale szukali w tej Wspólnocie Chrystusa, który jest pokarmem dla duszy człowieka. On nas karmi chlebem eucharystycznym - swoim Ciałem. Ale Pan ma dla nas także inny duchowy pokarm: Słowo Boże. Ten pokarm spożywamy podczas każdej Eucharystii, a także w kontekście modlitwy wspólnotowej i osobistej. Wreszcie Pan daje nam wodę Ducha Świętego.

KS. KRZYSZTOF MAKOSZ KS MARCIN KACZMAREK

Serdecznie witamy w naszej parafii

nowego ks. Proboszcza Krzysztofa Makosza

i  ks. Wikariusza Marcina Kaczmarka

Życzymy im mocy Ducha Świętego, opieki Matki Bożej 

oraz wsparcia św. Marii Magdaleny w posłudze duszpasterskiej.

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

Intencja Żywego Różańca na wrzesień:

Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów z naszej parafii na nowy rok szkolny.

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie