W niedzielę, kiedy nasza Parafia wita nowego proboszcza i nowego wikariusza, Chrystus daje nam Słowo o Jego Obecności pośród nas. To zapewnienie, że On jest źródłem życia, On daje prawdziwe nasycenie i wypełnienie pragnień człowieczego serca. To bardzo ważne dla nas, abyśmy w naszej wierze nie zatrzymywali się na ludzkim wymiarze Kościoła, ale szukali w tej Wspólnocie Chrystusa, który jest pokarmem dla duszy człowieka. On nas karmi chlebem eucharystycznym - swoim Ciałem. Ale Pan ma dla nas także inny duchowy pokarm: Słowo Boże. Ten pokarm spożywamy podczas każdej Eucharystii, a także w kontekście modlitwy wspólnotowej i osobistej. Wreszcie Pan daje nam wodę Ducha Świętego.

W rozmowie z samarytanką Pan Jezus powiedział: Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. (J 4, 14) Chrystus w końcu mówi do każdego z nas: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. (J 4, 34) Niech Słowo Pana prowadzi nas do pragnienia Jego pokarmu: byśmy karmili się Ciałem i Krwią Chrystusa, Jego Słowem, a także by Duch Święty uzdolnił każdego z nas do pełnienia Woli Bożej.

Kochani Parafianie!

Proszę o modlitwę, abyśmy tworzyli wszyscy wspólnotę uczniów Chrystusa, abyśmy Go razem szukali  i odkrywali, abyśmy doświadczali, że On żyje i jest prawdziwie chlebem życia, nasycającym pragnienia naszych serc. 

Wasz nowy Proboszcz ks. Krzysztof Makosz

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

Intencja Żywego Różańca na lipiec:

Módlmy się w int. wypoczywających na wakacjach o bliskość z Bogiem oraz za pielgrzymów Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie